مدیران

مدیران کارخانه اورست

آقای جلیل حکمت نیا

سمت: مدیریت تولید

داخلی: 233

مدرک: مهندس مواد- متالوژی

آقای ابولفضل آسایش

سمت: مدیریت آزمایشگاه

داخلی: 243

مدرک: کاردانی سرمیک

آقای حسین مرادی

سمت: مدیریت بازرگانی

داخلی: 201

مدرک: کارشناس ارشد مدیریت اجرای

خانم آرزو بزرگ

سمت: مدیریت فروش

داخلی: 265

مدرک: ارشد روانشناسی

آقای معین لطفعلیانی

سمت: قائم مقام مدیریت عامل

داخلی: 223

مدرک: مهندس صنایع

آقای سید جواد علوی

سمت: مدیریت کنترل

داخلی: 234

مدرک: لیسانس شیمی

آقای مهدی عرب

سمت: مدیریت فنی

داخلی: 220

مدرک: دیپلم الکترونیک

آقای محمد رضا ریحانی

سمت: مدیریت مالی

داخلی: 208

مدرک: کارشناس حسابداری

آقای محمد مهدی اکبرزاده

سمت: مدیریت کارخانه

داخلی: 221

مدرک: کارشناس سرامیک

آقای کورش طیبی راد

سمت: مدیریت طراحی

داخلی: 211

مدرک: کارشناس گرافیک

حاج آقا هدایت لطفعلیانی

سمت: مدیر عامل

داخلی: 222

برای دیدن محصولاتی که می خواهید، شروع به تایپ کنید.