نمایندگان

نمایندگان کارخانه اورست

آقای امامی میبدی

استان ها تحت پوشش: آذربایجان غربی، آدربایجان شرقی

شماره تماس: 09122529379

آقای امامی زاهد

استان ها تحت پوشش: قزوین، زنجان، نجف آباد اصفهان، تهران

شماره تماس: 09122529351

آقای موسوی

استان ها تحت پوشش: استان هرمزگان، استان کرمان، استان لرستان، استان بوشهر، یزد

شماره تماس: 17-03538410016

آقای فلفلی - ریاحی

استان ها تحت پوشش: فارس، ایلام، گرجستان

شماره تماس: 91009559

آقای اسدپور

استان ها تحت پوشش: استان گیلان

شماره تماس: 03537269615

خانم اسماعیل نژاد

استان ها تحت پوشش: خراسان، اراک

شماره تماس: 03537269615

آقای ناصری فر

استان ها تحت پوشش: مازندران، خوزستان

شماره تماس: 91002838

آقای جوانمردی - فتاحی

استان ها تحت پوشش: اصفهان

شماره تماس: 03145853038

آقای درستکار

استان ها تحت پوشش: استان گلستان، کرج

شماره تماس: 03536297073

آقای ارسطو جان

استان ها تحت پوشش: شمال عراق

شماره تماس: 04446253329

آقای دشتی

استان ها تحت پوشش: موصل جنوب عراق

شماره تماس: 03536239111

حاج شریف - قطب الدین

استان ها تحت پوشش: پاکستان

شماره تماس: 

آقای علی زاده

استان ها تحت پوشش: شمال عراق

شماره تماس: 

آقای زارع استحرجی

استان ها تحت پوشش: ضایعات

شماره تماس: 09133738123

برای دیدن محصولاتی که می خواهید، شروع به تایپ کنید.